Makey Makey ♥ Scratch

Ljudsätt en miljö, affisch eller bok tillsammans med kretskortet Makey Makey och blockprogramspråket Scratch.
Makey Makey passar alla åldrar och uppmuntrar små barn såväl som äldre elever att våga laborera med elektriska kretsar och skapa kreativa projekt.

Koppla Makey Makey till datorn via USB, och koppla sedan krokodilklämmor mellan Makey Makey och ett ledande föremål, här är frukt jättebra exempel, de finns tillgängligt på de flesta förskolor och skolor. Jorda dig själv genom att hålla en
krokodilklämma (som du kopplat till Makey Makeys EARTH) i handen, och vips så kan du styra datorn med en apelsin!
Makey Makey är ett spännande och lättillgängligt material som går att använda till många kreativa projekt när du vill koppla den fysiska världen till digitala miljöer eller skapande.

Här hittar du förslag på kreativa projekt med Makey Makey.

Här hittar du en snabbguide för att lägga till ljud i Scratch.

Spela på frukter med Makey Makey piano här.

Lycka till med ditt kreativa skapande!