Mera Makerspace!

Äntligen har vi dragit i gång vår serie med labb dedikerade till Makerspace, STEAM och makerkulturen.
Innan vi genomförde vårt labb den 19 maj, hade det kommer in massa med frågor till oss. Himla nyttigt tycker vi eftersom vi då får en förståelse för vad ni vill veta om ämnet och hur vi kan inspirerar er rätt! Lätt som en plätt!

Det här inlägget blir en sammanställning av det vi pratade om under vårt Makerlabb, som ni kan se här. Samt svar på de frågor vi fått angående Makerspace. Håll till godo!

Makerspace pedagoger

Vad är ett Makerspace egentligen?
Enkelt sagt ett rum för skapande. Ett rum eller en del av ett rum tillägnad hands-on kreativitet. Ett utrymme där idéer få ta plats och form. Där man samarbetar och delar med sig av erfarenheter. Där det är tillåtet att testa och pröva och testa och pröva igen… till dess du är nöjd med resultatet. Skapandet är i fokus och produkten kan vara analog eller digital.

Makerrörelsen (på engelska kallad “The Maker movement”) inkluderar alla former av hantverk (D.I.Y (do-it-yourself) och D.I.W.O (do-it-with-others) och genomsyras av viljan att praktiskt förstå hur saker funkar (och en önskan att få saker att funka bättre). Nyfikenhet är i sig inget nytt fenomen, men nytt är uppkomsten av en uttalad social gemenskap kring nyfikenheten samt uppkomsten av digitala och fysiska platser att dela kunskap och verktyg med nyfikna likasinnade. Dessa platser kallas Makerspaces (ibland även hackspaces/Fab Labs). Källa: Wikipedia

Viktigt i ett Makerpace är att fokus ligger i processen, där ”makern” gärna hamnar i ett flow (ett medvetandetillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet) och det tvärvetenskapliga arbetssättet får utrymme.
Allas förmågor eller “skills” tas till vara på och utnyttjas.

Vad menas med processen i fokus?
Det finns många välkända modeller som beskriver en innovations- eller designprocess och hur viktigt varje steg i processen är för att barn och elever ska kunna utföra och tillgodose sig en uppgift. Den modell vi har valt att utgå ifrån heter 5E och används b.la av LEGO® Education.

Det handlar om att engagera barn och elever i en uppgift som gör att de vill undersöka och utforska. Samt att de behöver goda kunskaper inom ämnet, kring materialen mm för att kunna förklara ett resultat eller utveckla nya färdigheter. Till slut behövs den viktiga utvärderingen för att stödja alla tidigare steg i processen och knyta ihop säcken.

Med goda kunskaper i ämnet kan det t.ex handla om att man behöver god materialkännedom för att förstå hur ett material förhåller sig till ett annat. Vilket material passar för vilket ändamål och hur kan jag t.ex sätta ihop två olika material. Med limpistol eller spik?
Barnet eller eleven kan behöva grundläggande förståelse i programmering för att förstå hur robotar och maskiner fungerar och sedan kunna applicera det i sin produkt. Det kan handla om en motor till ett vindkraftverk av glasspinnar eller en motorstyrd kul- eller dominobana. Eller varför inte en programmerad och konturerad kattmatare eller handspritsprutare.

Hur kan det se ut i ett Makerspace och måste det vara ett SPACE?
Nej! Det behöver inte vara ett dedikerat space utan det går lika bra att nyttja en lokal ibland till sitt Makerspace eller ha ett mobilt Makerspace i form av en materialvagn eller liknande.
Här kommer lite olika exempel på små och stora Makerspaces, påkostade och mindre kostsamma.

Hur får man med alla på tåget?
Det får man inte! Men man kan förhoppningsvis engagera några stycken. Det blir både roligare och enklare. Barnen är lätta att engagera och se till att de är med från start och bygger, skruvar möbler och sorterar verktyg och material. Kollegor kan man t.ex engagera på ett APT. Bjud in klasser eller olika avdelningar till Makerspacet och se till att hålla i en aktivitet själv. Förvänta dig inte att övrig personal kommer självmant utan bjud in, stötta och lär ut.
Nyttja olika kompentenser i kollegiet. Någon är bra på att sticka, någon på att odla, någon annan på att måla. Plötsligt har ni fullt med kompetens i ert Makerpace.
Bjud in till aktiviteter för pedagogerna under kvällstid precis som på att riktigt Makerspace. Tillsammans kan ni skapa något till skolan eller förskolan; en ny skylt till Makerspacet, slöjda något till skol-eller förskolegården eller bygg ett dokumentationsskåp av gamla byråer och fönster. Allt är tillåtet!

Varför behövs ett Makerspace? och ett processinriktat arbetssätt?
Vi vet att barn lär bättre när de är mer engagerade kreativt i uppgiften och lär och testar med olika sinnen. Här finns många olika modeller och forskning. T.ex

En ”makers” mindset är målet och själva platsen är inte det viktigaste.
Ett Makerspace är bara platsen där ”det” händer.
För att bli kompetenta medarbetare på en framtida arbetsmarknad kommer barn i dag att navigera i en labyrint. Där olika skills behövs under olika delar av arbetslivet.
Arbetslivet är inte längre än stege, som du klättrar utan liknar mer en labyrint med olika vägar till målet.
Framtidens kompetenser kommer att vara viktiga de de mest eftersökta kompetenserna kommer att innefatta; kreativitet, analysförmåga, våga fatta egna beslut, ha lätt för att samarbeta samt att kunna omforma andras idéer och tankar och navigera utefter dessa. Att arbeta processinriktat i skolan stärker dessa kompetenser.

Vad kan man göra i ett Makerspace?
Vilket ämne eller tema som helst går att applicera i ett Makerspace.
En favorit är att Hacka, vilket betyder att du “Hackar” plockar isär, något gammalt och skapar något nytt. Du tar en gammal utnött grej och skapar något nytt av den efter ett specifikt uppdrag.
Tex. Hacka en leksak. Skapa en ny leksak av gamla och ”pitcha” denna. Pitchen kan barnen göra som en reklamfilm med hjälp av Green Screen eller Stop motion. En reklamjingel där de får spela in en jingel och skriva slogans. Fokus på hela processen liksom!


Yngre barn kan arbeta med kraft och rörelse med olika typer av kedjereaktioner eller dominoeffekter. Detta kan göras med mängder av olika material. Lägg t.ex till kulbanor och motorisera med LEGO motorer. Printa delar med en 3D-skrivare eller använd enbart återbruk eller naturmaterial. Även äldre barn i skolan tycker att detta är ett roligt uppdrag med ”open ended” lösning. Dvs det finns massor av lösningar och inga specifika rätt eller fel.
I ett Makerspace kan du sy, sticka, spela in podcast, såga, programmera eller färga kläder. Du byter idéer med andra, du hjälper en kamrat och du lär dig medan du arbetar. Du kanske youtubar något för att hitta en perfekt lösning, du lägger själv upp ditt ”alster” på samma kanal så att någon annan kan bli inspirerad av just dig.

Bra material i ett Makerspace?
Det beror så klart på vad du har för typ av Makerspace, storlek, mobilt mm.
Men ett måste är ändå mobiliteten. Det ska vara lätt att förändra en miljö utifrån vad barnen ska göra i rummet. Ska de bygga en lådbil, ja då behövs mycket plats på golvet eller ett stort bord. Då ska borden gärna vara på hjul så de går lätt att sätta ihop eller rulla undan. Runda, ellipsformade eller oregelbundna bord så som Lekolars Klöverbord uppmuntrar till samarbete. Alla når sakerna i mitten och det blir lättare att se varandra och diskutera.
Någon form av vagn med specifika lådor eller rullbart öppet skåp är att föredra, där kan saker ha sin plats men man kan ändå inspireras av att man ser materialen. Sortera utefter användningsområde, färg eller material.
Släng inget! Allt går att återbruka och se till att ha en stor yta, station eller vagn till just återbrukat material.

Samla, samla och tänk att allt material är tillåtet och kanske kan inspirera till storverk!

Behöver man dyra maskiner och robotar?
Både ja och nej.
För att programmera t.ex ett spel. Nej! Det kan du göra i gratisverktyg i en dator (men då behövs en dator) För att få en fläkt att snurra, en papier-maché alligator att öppna sin mun eller en kulbana att bli motoriserad behövs t.ex en programmerbar mikrodator eller motor från t.ex LEGO® Education.
Skisser och prototyper kan du göra med hjälp av papper, penna, lera, kartong och liknande eller digitalt i ett ritprogram och 3D-printer. Du väljer själv vart du vill lägga din budget.

Hoppas att vi väckt er nyfikenhet och att vi inspirerat till ett Maker mindset!

Håll utkik i våra kanaler för i höst kommer det fler Makerlabb där vi går in på djupet i olika ämnen och koncept.