Om Hands-On pedagogerna

130A0272-Redigera

Vilka är vi?
Sofia Winerdal har stor erfarenhet av undervisning i grundskolan. Hon har arbetat som som NO och Teknik lärare i grundskolans tidiga år. De senaste åren har Sofia arbetat övergripande med IKT-utveckling inom skolan. Hösten 2015 blev Sofia certifierad AET, Apple Education Trainer. Sofia har ett genuint intresse för digitalisering, teknik och programmering och föreläser och inspirerar pedagoger inom dessa områden. Sedan 2016 arbetar Sofia som pedagog och utbildningsansvarig på Hands-On Science.

Richard Duncan har stor erfarenhet från fritidshemmet i Nacka Kommun där digitala verktyg var ett naturligt inslag i undervisningen. 
Innan Richard började på Hands-On Science 2018 arbetade han som IKT- pedagog och lärare i programmering. Richard ansvarade för skolans programmeringsprofil, för årskurs 4-9. Richards uppdrag var att öka elevers så väl som lärares digitala kompetens.

Hands-On Science erbjuder spännande läromedel för kreativ inlärning. Vi på Hands-On Science har valt ut intressanta och stimulerande material och produkter så att elever ska få mer Hands-On upplevelser i klassrummet. Produkter hittar du på www.hos.se

Vill ni veta hur ni kan arbeta mer Hands-On med digitala verktyg, programmering eller makerkulturen? Då passar någon av våra workshops. Kontakta sofia@hos.se så får ni veta mer.