Om HOSPEDAGOGEN

130A0272-Redigera

Vi som tipsar här på bloggen, via digitala labb och fysiska workshops är
HANDS-ON PEDAGOGERNA

Sofia Winerdal är i grunden lärare och har stor erfarenhet av undervisning i grundskolan. Sofia arbetade tidigare som IKT-ansvarig och hade som uppdrag att implementera digitala verktyg som en naturlig del av skola och förskola.
Sofia har ett genuint intresse för att skapa digitala lärmiljöer, sinnesrum och för programmering. Hon brinner för en mer jämlik digitalisering av utbildningsväsendet och tror på att alla pedagoger ska ha samma rätt till fortbildning och tillgång till de verktyg och pedagogiska koncept de behöver för att bedriva en modern undervisning. Sedan 2016 arbetar Sofia som pedagog och utbildningsansvarig på Hands-On Science.

Richard Duncan har stor erfarenhet från fritidshemmet i Nacka Kommun där digitala verktyg var ett naturligt inslag i undervisningen. Richards uppdrag var att öka elevers så väl som lärares digitala kompetens.
Richard är vår STEAM- expert och brinner för att STEAM-verktyg ska bli en naturlig del för barn och elever under hela skol-eller förskoledagen. Richard började som pedagog och STEAM-expert på Hands-On Science 2018. 

Hands-On Science erbjuder spännande läromedel för kreativ inlärning. Vi på Hands-On Science har valt ut intressanta och stimulerande material och produkter så att elever ska få mer Hands-On upplevelser i klassrummet. Produkter hittar du på www.hos.se

Vill ni veta hur ni kan arbeta mer Hands-On med digitala verktyg, programmering eller makerkulturen? Då passar någon av våra workshops. Kontakta sofia@hos.se så får ni veta mer.