Om Hands-On pedagogerna

Sofia Winerdal, Hands-On Pedagogen har stor erfarenhet av undervisning i grundskolan. Hon har arbetat som som lärare i grundskolans tidiga år i över 10 år. De senaste åren har Sofia arbetat övergripande med IKT-utveckling inom skolan. Hösten 2015 blev Sofia certifierad AET, Apple Education Trainer. Sofia har ett genuint intresse för natur, teknik och programmering och föreläser och inspirerar pedagoger inom dessa områden.

Richard Duncan har stor erfarenhet från fritidshemmet i Nacka Kommun där digitala verktyg var ett naturligt arbetssätt.  Innan Richard började på Hands-On Science arbetade han som IKT- pedagog och lärare i programmering där undervisade och ansvarade för programmeringsprofilen, elevens val för årskurs 4-9. Richards uppdrag var att digitalisera och öka elevers så väl som lärares digital kompetens.

Hands-On Science erbjuder spännande läromedel för kreativ inlärning. Vi på Hands-On Science har valt ut intressanta och stimulerande material och produkter så att elever ska få mer Hands-On upplevelser i klassrummet.

Vill ni veta hur ni kan arbeta mer Hands-On med programmering och makerkulturen? Då passar någon av våra workshops. Kontakta sofia@hos.se så får ni veta mer.