MAKERLABB

inred för ett skapande!

Vad är ett Makerspace egentligen? 

Kortfattat, en plats där skapande kan ta form, idéer och tankar får utbytas och där samarbetet blir av yttersta vikt för att hitta nya arbetssätt och lösningar på problem. Ett Co-Lab där alla färdigheter är viktiga! Den mer kreativa kommer med förslag och idéer, den estetiska ritar en skiss och den mer tekniska bygger. Alla bidrar med sin del, men framför allt lär man sig av varandra. Genom att kombinera möbler för ändamålet, olika material, digitala resurser, robotar och varierande arbetssätt kan vi följa de så viktiga processerna i ett Markerspace eller ett Makerlab.

Under en timme bekantar vi oss med begreppet Makerspace och tittar närmare på hur ett Makerspace kan bli en naturlig del i er verksamhet.

Se det inspelade webbinariet MAKERLABB här >